En dag i livet til en død flue


LINE PRIP

Copyright © 2018 Line Prip

En dag i livet til en død flue

Fotografi

4 bilder av serie på 7

2014 - 2016

BEGJÆR

VREDE

FRÅTSERI

MISUNNELSE