0,07 m³

0,07 M³


Om verket

Papirinstallasjon


Sted

Galleri Blaker Skanse, 2022


År

Pågående arbeid


Foto

Line Prip0,07 m³ utforsker begrepet plass. Vår opplevelse av plass kan utgjøre en fysisk erfaring, men kan også relatere til et sosialt rom. Å ta plass er en evne som påvirkes av konteksten vi vokser opp i og som bidrar til å definere vår posisjon i sosiale sammenhenger. Begrepet plass kan virke inkluderende eller ekskluderende avhengig av hvordan makten, som ligger i tildelingen av plass forvaltes av den enkelte eller av fellesskapet. Ikke alle har samme forutsetninger få å ta plass. Funksjonshemmede kan ekskluderes gjennom mangel på plass eller plass som ikke er tilrettelagt. Kjønn, alder, legning, sosial bakgrunn er eksempler på faktorer som påvirker i hvilken grad vi tildeles eller fratas plass i det sosiale rommet. Tittelen 0,07 m³ refererer til menneskekroppens fysiske volum.

EN GANG VAR JEG FJELL

FIELD OF POSSIBILITIES

SILENCED

MISVEKST

DENSITY

0,07 M³

FOSSEN

AS FAR AS I CAN SEE

DESOLATE

VEKTEN AV ET ØYEBLIKK

THE FORCE OF NATURE

THE PROCESS OF PRESENCE

BETWEEN WORLDS

SKINNED