Between Worlds

BETWEEN WORLDS


Om verket

Litografi på plastfolie

240 × 603 × 423 cm


Sted

Galleri Seilduken, KHiO, 2017

Hå Gamle Prestegård, 2020

Blakerbiennalen, 2023


Foto

Øystein Thorvaldsen

Line Prip

KUNSTDOK/Istvan ViragNår du står, der du står, hvor nærme er du da?

Et spørsmål det burde være enkelt å svare på, men hvordan måler vi egentlig avstand?

I distanse, i tid, i eksistens?

Vi kan stå rett ved siden av hverandre, og allikevel er det et helt liv med ulike erfaringer, forutsetninger og oppfattelser som skiller oss.


Det er denne avstanden, som er utgangspunktet for verket Between Worlds.

I Between Worlds inviteres betrakteren til å bevege seg inn mellom trykkene, som er på størrelse med dem selv. Fordi verket er gjennomsiktig, forflytter motivene seg i forhold til hverandre, når man beveger seg rundt i rommet. Hva du ser, avhenger av, hvor du står.


Utgangspunktet for motivene er nevroner. For hver erfaring vi gjør i livet, dannes det koblinger mellom sellene i hjernene våre. Hvilke nevroner som skaper forbindelser med hverandre avhenger av erfaringene vi møter; av konteksten vi formes i. Koblingene skaper presedens for våre videre erfaringer, idet fremtidige forventninger og opplevelser preges av forbindelsene, som allerede er skapt. Vårt syn på livet er dermed langt fra nøytralt. Selv når vi står rett ved siden av hverandre, er det ikke sikkert, det er det samme, vi ser.


Så når du står, der du står, hvor nærme er du da?

Separatutstilling på Galleri Seilduken 2017

Fra gruppeutstillingen Blaker biennalen 2023

Fra gruppeutstilling på Hå Gamle Prestegard 2020. Til venstre Ingebjørg Une Hagen, til høyre Erik Solheim

THE GAZE

THE FORCE OF NATURE

SILENCED

MISVEKST

SKINNED

0,07 M³

FOSSEN

FIELD OF POSSIBILITIES

DESOLATE

DENSITY

EN GANG VAR JEG FJELL

THE PROCESS OF PRESENCE

BETWEEN WORLDS

AS FAR AS I CAN SEE

VEKTEN AV ET ØYEBLIKK