Field of Possibilities

FIELD OF POSSIBILITIES


Om verket

Røykinstallasjon

24 m²


Sted

Kunsthøgskolen i Oslo


År

2020


Foto

Line PripField of Possibilities består av et rom fylt med røyk. Rommet er opplyst, men på grunn av røyken er siktbarheten redusert. Det som vanligvis er synlig kan ikke lenger sees.


Min nysgjerrighet rundt sosial stratifisering er utgangspunktet for verket Field of Possibilities, idet min egen identitet som arbeiderklasse ble utfordret i møtet med Kunsthøgskolen i Oslo. I boken Distinksjonen beskriver den franske sosiologen Pierre Bourdieu, hvordan det i ulike sosiale klasser finnes forskjellige sosiale koder. I form av tause signaler og adferdsmønstre, utgjør de en måte å forstå situasjoner, som er forbundet med den spesifikke klassen. Tilgangen til disse signalene gir individet tilhørighet. Når man kommer fra en annen klasse og beveger seg inn i et fremmed habitus er disse adferdsmønstrene ikke umiddelbart tilgjengelige. I Field of Possibilities brukte jeg røyken til å usynliggjøre disse kodene og dermed undersøke, hvordan vi navigerer i det sosiale rommet, når de visuelle hjelpemidlene forsvinner.

EN GANG VAR JEG FJELL

FIELD OF POSSIBILITIES

SILENCED

MISVEKST

DENSITY

0,07 M³

FOSSEN

AS FAR AS I CAN SEE

DESOLATE

VEKTEN AV ET ØYEBLIKK

THE FORCE OF NATURE

THE PROCESS OF PRESENCE

BETWEEN WORLDS

SKINNED