Silenced

SILENCED


Om verket

Stedsspesifikk verk bestående av et hjørne i resepsjonsområdet på Kunsthøgskolen i Oslo.

Lys. Tekst montert på veggen.


Sted

Kunsthøgskolen i Oslo


År

2019


Foto

Line PripTekst montert på veggen:


I inngangspartiet på Kunsthøgskolen i Oslo finnes det en krok folk går forbi hver dag. En krok som ikke mange tar notis av. For meg representerer dette hjørnet den usynligheten mange av oss blir utsatt for hver dag. I et samfunn preget av individualisme og personlig suksess er det mulig å spørre om noen er mer synlige enn andre.


Kroken referer også til tiden da Seildugsfabriken var i drift og kvinnene som jobbet der. Mange av de kvinnelige arbeiderne ble syke av å puste inn fibrene fra tekstilene de produserte. Livene og skjebnene til disse kvinnene ble også forbigått i stillhet.


I verket Silenced fokuserte jeg på sosial usynlighet. Verket besto av et hjørne i inngangspartiet på Kunsthøgskolen i Oslo. Klemt inne mellom murveggene fra Seilduksfabrikens tid utgjør kroken et ineffektivt mellomrom, få tar notis av. Seilduksfabriken var kjent som en av byens verste arbeidsplasser. Fibrene fra tekstilene som ble produsert fylte luften med støv. Kvinnene som jobbet på fabrikken pustet inn disse fibrene hver dag. Mange fikk den såkalte Fillesjuken. I dag finnes det portretter av direktørene fra den tiden, men ingen bilder som navngir de kvinnelige arbeiderne. Gjennom studietiden er vi flere som har bemerket, hvordan kjønn og klasse også spiller en rolle for individets synlighet på Kunsthøgskolen i dag.

Ved hjelp av lys og en tekst plassert lavt på veggen, fremhevet verket historien som allerede lå i rommet. De gamle mursteinsveggene fra Seilduksfabrikens tid fikk fortelle sin egen historie. En historie som for meg handler om usynlighet.

THE GAZE

THE FORCE OF NATURE

SILENCED

MISVEKST

SKINNED

0,07 M³

FOSSEN

FIELD OF POSSIBILITIES

DESOLATE

DENSITY

EN GANG VAR JEG FJELL

THE PROCESS OF PRESENCE

BETWEEN WORLDS

AS FAR AS I CAN SEE

VEKTEN AV ET ØYEBLIKK