En gang var jeg fjell

EN GANG VAR JEG FJELL


Om verket

Stedsspesifikk verk. Tekst skåret i benk


Sted

Jettegryten ved Hofstad i Åfjord kommune

Åfjord Art Month 2023


År

2023


Foto

Susann Jamtøy

Line Prip


Tekst skåret i benken:


En jettegryte oppstår i møtet mellom to ting - vann og stein. Man kunne tenke seg at når disse to elementene møtes må vannet vike for steinen. Slik er det ikke. Kreftene som oppstår når vannet settes i bevegelse kan få selv den minste steinen til å bryte ned fjellet.


Hva er det som avgjør hvem som blir tatt av strømmen?
Om du var steinen kunne du stått imot vannet?
Finnes det noen annen slutt enn å vente på at både stein og fjell har blitt til støv?


Det stedsspesifikke verket En gang var jeg fjell har oppstått som en symbiose mellom fortellingen om en gutt og møtet med jettegryten i Hoffstaddalen i Åfjord kommune.

Fortellingen om gutten er en fortelling preget av motgang. Det er en fortelling om traumer nedarvet gjennom generasjoner. Det er en historie om et system som plasserte gutten i en rekke fosterhjem og institusjoner rundt omkring i landet. Det er en fortelling om folkene i bygda, som forsøkte å ta vare på gutten. Dessverre kan det være slik at om du har opplevd nok utrygghet i livet, klarer du ikke å ta imot den handa, som blir strakt ut imot deg.

Både gutten og jettegryten har vært gjennom en prosess, som sakte men sikkert har brutt dem ned. Begge har blitt formet av krefter utenfor deres kontroll. Mens tomrommet som utgjør jettegryten fremdeles finnes, tok gutten farvel med denne verden i ung alder.

EN GANG VAR JEG FJELL

FIELD OF POSSIBILITIES

SILENCED

MISVEKST

DENSITY

0,07 M³

FOSSEN

AS FAR AS I CAN SEE

DESOLATE

VEKTEN AV ET ØYEBLIKK

THE FORCE OF NATURE

THE PROCESS OF PRESENCE

BETWEEN WORLDS

SKINNED