As far as I can See

AS FAR AS I CAN SEE


Om verket

Litografi trykket på resirkulert plast

10 trykk à 180 × 150 cm


Sted

Utsmykning til havforskningsskipet REV Ocean

Bilder fra utstilling på Bomuldsfabriken, 2021


År

2018 - 2020


Foto

Line Prip



As far as I can see er et stedsspesifikk verk laget til havforskningsskipet REV Ocean. Det består av litografi trykket på resirkulert plast.


Trykkene skal monteres i opplyste nisjer på begge sider av en korridor. Hver nisje skal inneholde to trykk - det ene montert foran det andre. Den resirkulerte plasten er bare delvis transparent så laget bak vil være mindre tydelig enn laget foran.


For meg korresponderer materialets egenskaper med mine egne spørsmål om, hva som er synlig. Slik jeg ser det er synlighet nært beslektet med begrepet empati - en essensiell evne i relasjonene mellom mennesker. Tegningene er basert på dendritter, som er den delen av nevronene, som er ansvarlige for kommunikasjonen med andre nevroner. Hvilke nevroner som skaper forbindelser med hverandre påvirker vår evne til å vise empati og dermed, hvor langt ut over oss selv vi er i stand til å se.


Rammen er ikke en del av verket. På båten monteres trykkene i opplyste nisjer.

THE FORCE OF NATURE

FOSSEN

SILENCED

MISVEKST

0,07 M³

AS FAR AS I CAN SEE

DESOLATE

VEKTEN AV ET ØYEBLIKK

SKINNED

FIELD OF POSSIBILITIES

BETWEEN WORLDS

DENSITY